Bài tập và thực hành 5 – Tin học 11

Bài 2 – Sgk – Tr73: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Chương trình:

uses crt; {thu vien dung cho viec xoa man hinh}

var  Dem:array[‘A’..‘Z’] of integer;

____S: String;

____ch: char;

____i: integer;

begin

____clrscr; {lenh xoa man hinh}

____write(‘Nhap xau S: ’);

____readln(S);

       _for ch:= ‘A’ to ‘Z’ do

_______Dem[ch]:= 0;

      _ for i:=1 to length(S) do

         begin

            if S[i] in ([‘a’..‘z’]) then {co the thay bang if (S[i] >= ‘a’) and (S[i] <= ‘z’) then}

               begin

_________ch:=upcase(S[i]);

_________Dem[ch]:= Dem[ch]+1;

               end;

          end;

         {for ch:= ‘A’ to ‘Z’ do

                    write(‘So lan xuat hien cua ’,ch, ‘ trong xau la ’, Dem[ch]);}

____writeln(‘So lan xuat hien cua cac chu cai trong xau la: ‘);

           for ch:= ‘A’ to ‘Z’ do

_______write(ch:3);

____writeln;

          for ch:= ‘A’ to ‘Z’ do

_______write(Dem[ch]:3);

____readln

end.

Bài 3 – Sgk – Tr73: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự “anh” bằng cụm kí tự “em”.

Chương trình:

uses crt;

var  St: String;

___Vt: byte;

begin

____clrscr;

____write(‘Nhap xau St: ’);

____readln(St);

        _while pos(‘anh’,St)<>0 d0{ con tim thay tu ‘anh’ trong xau St}

              begin

________Vt:=pos(‘anh’,St);

________Delete(St,vt,3);

________Insert(‘em’,St,vt);

             end;

____write(‘Xau thay the la: ‘, St);

____readln

end.

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT

(trong quá trinh làm bài nếu có gì thắc mắc các em có thể vào Tag Thảo luận trên website để trao đổi với thầy )

*************************************Hết***************************************

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: